Tüzük

Dünya Kadın Yürüyüşü Derneği Tüzüğü için tıklayınız.

Dünya Kadın Yürüyüşü Ana Sözleşme ve Tüzüğü için tıklayınız. (7-12 Ekim 2023 tarihli 13’üncü Uluslararası Toplantı’da güncellenmiştir.)