Gıda Özgürlüğünde Kadın Emeği

7 Temmuz Salı günü saat 12:30’da “Gıda Özgürlüğünde Kadın Emeği” konulu webinarımızda Türkiye kırsalda kadın üreticilerin konumu, gıda özgürlüğü ve feminist ekonomide gıda özgürlüğünün önemi, feminist ekonomi, kadın kooperatifleri, kentsel gıda ve kent bostanlarını konuşacağız. Moderasyonu Gönül Yılmaz’ın yapacağı webinarın konuşmacıları:  Emet Değirmenci, ekofeminist araştırmacı yazar  Özgül Kaptan,  KADAV Sultan Ersöz, Ersözler Çiftliğinde yerel üretici  […]

2020 Küresel Eylemleri çerçevesinde 3 webinar gerçekleştirildi.

Bangladeş’te çoğu kadın 1134 tekstil işçisinin hayatını kaybettiği gün olan 24 Nisan’da 24 Saat Feminist Dayanışma Eylemi nedeniyle pandamı koşullarında gerçekleştirilen webinarda ulusötesi şirketlere karşı mücadele veren kadınlar konuştuk: https://youtu.be/MDexBqE7z2E 1 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz webinarda dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka kullanımın kadınların yaşamı ve emeği açısından doğurduğu sonuçları konuştuk:  https://www.youtube.com/watch?v=dMDFV1cybO8 28 Mayıs’ta Ekolojik Feminizm ve Türkiyeye […]

Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu İnşa Süreci Devam Ediyor!

İkinci Seminer Şubat ayında Guatemala’da Yapıldı. Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulunun “baskı sitemleri, beden ve cinsellik” konulu ikinci semineri 22-26 Şubat 2020 tarihleri arasında  Guatemala’da yapıldı. Hem yaşadığımız dünyanın ve önerdiğimiz alternatiflerin tahlili olarak hem de öğrenme sürecinin belkemiği olarak feminist ekonomi kararlaştırıldı. Okul müfredatının merkezini feminist ekonomi oluşturacak ve diğer başlıklar bu eksen etrafında biçimlendirilecek. […]