Hakkımızda

Dünya Kadın Yürüyüşü;

Yoksulluk ve kadına yönelik şiddetle mücadele eden taban gruplarını ve örgütlerini siyasi, ekonomik ve toplumsal değişimi hedefi etrafında birleştiren, uluslararası feminist eylem hareketidir. 4. Uluslararası Eylem (2015) için belirlediği eylem alanları:

a) Doğanın gaspı ve metalaştırılması,
b) Geçim kaynaklarının ve emeğin haklarının gaspı,
c) Kadın bedeni ve yaşamı üzerinde kontrol,
d) Militarizasyon, kriminalizasyon ve şiddettir.

DKY, kadın olduğumuz için yaşadığımız her türlü eşitsizlik ve sömürüye karşı feminist ve antikapitalist bir mücadele yürütür. Değerlerimiz ve eylemlerimiz; politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel stereotipleri değiştirmeye yöneliktir.

Dayanışmanın;

Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliğin,

Kadınların kendi arasındaki eşitliğin,

Halklar arasındaki eşitliğin,

Kadınlar arasında farklılıkların kabul edilmesi ve saygının hayata geçirilmesi  en temel ilkelerimizdir.  

Stratejilerimizin çeşitliliğinin, kadınların liderliğinin takdir edilmesinin ve kadınlarla ilerici toplumsal hareketler arasındaki işbirliğinin gücünün küreselleşmesi, çalışmalarımızın temel dayanağıdır.