Yayınlar

Dünya Kadın Yürüyüşü Kitaplığı ile uluslararası feminist hareketin güncel tartışmaları, analizleri ve değerlendirmelerine bulunduğumuz yerden katılabileceğiz. Uluslararası feminist eylem hareketi olarak bütün çabamız yaşadığımız gerçekliği feminist perspektiften yorumlamak, buna uygun mücadele stratejileri ve alternatifler geliştirmek ve somut eylem programlarına dönüştürmektir.

Şirket İktidarına Feminist Eleştiri