Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu İnşa Süreci Devam Ediyor!

İkinci Seminer Şubat ayında Guatemala’da Yapıldı.

Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulunun “baskı sitemleri, beden ve cinsellik” konulu ikinci semineri 22-26 Şubat 2020 tarihleri arasında  Guatemala’da yapıldı. Hem yaşadığımız dünyanın ve önerdiğimiz alternatiflerin tahlili olarak hem de öğrenme sürecinin belkemiği olarak feminist ekonomi kararlaştırıldı.

Okul müfredatının merkezini feminist ekonomi oluşturacak ve diğer başlıklar bu eksen etrafında biçimlendirilecek. Pandemi koşullarında fiziksel toplantılar ve seminerler yapılamıyor olsa da okul çalışmaları online sürüyor ve planladığı gibi Şubat 2021’de inşa süreci tamamlanmış olacak.