ULUSLARARASI ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELE HAFTASI ÇAĞRISI

Biz, 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Havana’da bir araya gelen halk örgütleri, toplumsal hareketler, politik örgütler, uluslararası ağ ve platformlar, herkesi 2020 Mayıs ayının son haftasında Emperyalizme Karşı Uluslararası Mücadele Haftasında bize katılmaya çağırıyoruz.

İnsanlığın ve gezegenin geleceğin büyük bir belirsizlik içinde olduğu bir çağda yaşıyoruz. Sermaye birikimi mantığı, insanlar arasında daha önce görülmemiş düzeyde bir eşitsizlik açığa çıkardı. Uluslararası kriz, sadece sermayenin yeniden üretimiyle tahkim edilebilecek ekonomik bir krizden ibaret olmayıp aynı zamanda toplumsal, siyasi, çevre ve bugün toplumlarımızın temelini oluşturan değerlerde yaşanan bir krizdir. Gezegen üzerindeki yaşamın kendisini tehlikeye sokan bir medeniyet krizi ile karşı karşıyayız.

Sermaye bu bağlamda halkların ve toplumların hakları pahasına ve stratejik doğal varlıkları ele geçirme hırsıyla kâr oralarını korumaya çalışmaktadır. Bu saldırı, aynı anda hem cumhuriyetçi devletlerin adalet ve ulusal egemenlik ilkelerini savunma acizliğini öne çıkarırken hem de medya şirketleri, ulus-ötesi ekonomik tekeller ve yargı gücünün ortak tahakkümü ile liberal demokrasileri krize sokar. Neo-liberalizm umudu temsil etmediği gibi, halkların büyük çoğunluğu için çözüm de üretmez. Avrupa, ABD, Brezilya ve Hindistan’da örneklerini gördüğümüz, ırkçı, yabancı düşmanı, otoriter projeleri tahkim etme çabalarını bu bağlamda ele alıyoruz.

Dünyanın her yerinde insanlar bu gerçeklik karşısında direniyorlar. Küba ve Bolivya Devrimleri, gayrı-meşru darbe girişimlerini destekleyip ekonomik ablukayı derinleştiren ve meşru halk hükümetlerini istikrarsızlaştırmaya çalışan emperyalist karşı-saldırıya cesurca direniyor. Üstelik bazı ülkelerin sokaklarını ele geçiren haklarını ve insanca bir yaşam talep eden binlerce insan vardır. Şili, Ekvador, Peru, Kolombiya, Haiti, Lübnan, Cezayir, Sudan, İspanya, Güney Afrika ve başka birçok ülkede kitlesel eylemlere tanıklık ediyoruz.  

Bütün bunlar bize gösteriyor ki mücadelelerimiz ve eylemlerimizin uluslararası koordinasyonunu büyük ölçüde geliştirmek zorundayız, çünkü ortak bir düşmanımız var: ABD emperyalizmi ve neo-liberalizmin ilerleyişi.

Bu nedenle, 25-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında emperyalizme karşı uluslararası eşgüdüm içinde kitlesel ve birleşik eylemliliklerimizle ve ülkemizde, toprağımızda ve bedenimizde kendini ifade eden bütün biçimlerde bulunduğumuz her ülkede sokağa çıkacağız. Biliyoruz ki hayallerimizin kökeninde mücadelelerimiz, gücümüzün kökeninde kardeşliğimiz ve birliğimiz yatar. Herkesin onurlu bir hayat sürdüğü bir dünya yaratma umudumuzu birleştirelim!

Havana, 1 Kasım 2019.

1. Uluslararası Halk Asamblesi

2. Dünya Kadın Yürüyüşü

3. CLOC/Via Campesina (Çiftçinin Yolu)

4. Sao Paulo Forumu

5. Neoliberalizme karşı ve demokrasi için Kıtasal Gün