Şirket iktidarının feminist eleştirisi #1 Güvencesiz çalışma

Günümüzde ulus-ötesi şirketler, çoğu ülkeden daha fazla kaynak biriktirmektedir. Gittikçe daha çok serveti ve gücü ellerinde topluyorlar, faaliyetleri sonucunda doğayı tahrip ediyor, hak ihlali yapıyor ve insanları yaşadığı topraklardan sürüyorlar. Büyük ekonomik gruplar, hammaddelerin çıkarılmasından üretimine ve mal ve hizmetlerin dağıtımına kadar ortaya çıkan bütün kârı biriktirmektedir.

Kapitalizmin toprağımız ve yaşamımız üzerinde kurduğu ve gitgide şiddetlenen tahakkümden ulus-ötesi şirketler ziyadesiyle sorumludur. Bu şirket iktidar giderek güçlenirken ekonomik, politik, kültürel ve yasal iktidar alanlarını da birbirine eklemliyor. Şirketler; devletleri borçlandıran ve kendi politikalarını dayatan ticaret ve “yatırım” anlaşmaları ve “yardım programları” gibi, devletleri ve kaynakları insan yaşamı yerine kârın hizmetine sokacak birçok enstrümana sahiptir.

Şirketlerin iktidarına karşı alternatiflerimizle, örgütlü kadınlar olarak öz gücümüzle küresel olarak birleşeceğiz ve hepimiz özgür oluncaya dek yürümeye devam edeceğiz.