Şirket İktidarına Feminist Eleştiri

Kapitalizmin dijitalleşmesi ve feminizmin neoliberalleşmesi süreçleri üzerine düşünmenin araçlarını oluşturmayı amaçlayan kolektif bir tartışmanın ürünü olan bu kitap, Dünya Kadın Yürüyüşünün 5. Uluslararası eyleminin örgütlenmesi sürecinde yapılan tartışmaların da bir özetini sunuyor.

Sermayenin yaşama yönelik saldırıları karşısında kolektif, örgütlü, halkçı ve antikapitalist bir feminizmin inşası iddiasını; ulusötesi şirketlerin yurtlarımızda giriştiği yıkım sürecini ifşa ederek sürdürüyor ve feminist ekonomiyi, bizi sermayenin ırkçı ve ataerkil mantığından kurtaracak bir dönüşüm ve mücadele aracı olarak tahayyül ediyor.

Kurumsal sorumluluk denen kurumsal ikiyüzlülük bir aksesuardan ibaret olmayıp yoksulları tüketicilere dönüştüren bir strateji, dolayısıyla şirket iktidarının özüdür. Bu metinler yardımıyla feminizmin metalaştırılması sürecinin mekanizmalarını ve “mor makyajı” ifşa ediyoruz.  

Şirket İktidarına Feminist Eleştiri için tıklayınız.