FeministSchool: Dünyayı Değiştirmek İçin Politik Eğitim

Çeşitli politik öznelerin inşası ve enternasyonalist ittifaklar, kitle feminizminin politik eylemine örnek teşkil ediyor.

5 Nisan- 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında gezegenin dört bir yanından kadınlar haftada iki gün yoğun bir feminist eğitim sürecine katılmak için bir araya geldi.

Daha fazla bilgi için: https://capiremov.org/en/experience/feminist-school/

Genel içinde yayınlandı