22 Mayıs- Uluslararası Webinar: Gıda Krizi

Bu webinarda kapitalizmin neredeyse sonsuz sömürü ve kâr olanaklarına sahip olduğu topraklar hakkında konuşacağız. Gıda egemenliğini, binlerce yıldır gıda ve tarımsal faaliyetleri üreten ve sürdüren ağları ve pratikleri savunurken kullanacağımız mücadele ve alternatiflerden oluşan rotamızı değerlendireceğiz. Halklara, hareketlere, köylü ve kadın haklarına yönelik kapitalist ve patriyarkal saldırılara karşı kullanacağımız feminist ekonomi ve örgütlenme araçlarımızı tartışacağız. […]

8 Mart 2023- DKY Uluslararası Deklarasyonu

Dünya Kadın Yürüyüşü olarak, 8 Mart 2023’te, yirminci yüzyılın başından beri kapitalizme karşı kararlılıkla mücadele eden ve direnen emekçi kadınları onurlandırmak üzere Uluslararası Kadınlar Günü’nü kutlamaktan gurur duyuyoruz.              Uluslararası feminist dayanışmaya olan inancımızla feminist mücadele takvimindeki bu önemli tarihin ortaya çıkışını onurlandırmanın dipten gelen feminizmi inşa ederken bizi daha da güçlendireceğini, aynı zamanda bu önemli […]

Balkan Örgütlenme Okulu,13-17 Mayıs Kapadokya

Dünya Kadın Yürüyüşünün organize ettiği Balkan Feminist Örgütlenme Okulu’nun ilk buluşması Kapadokya’da gerçekleşti. Balkan Feminist Örgütlenme Okulu; Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’den gelen kız kardeşlerimizin katılımıyla gerçekleşti. Balkan Feminist Örgütlenme Okulu’nun bu buluşmasında kız kardeşlerimizin farklı ülkelerde yaşadıkları deneyimler paylaşıldı. Deneyim aktarımlarından sağlanan etkileşimle yeni örgütlenme pratikleri hakkında tartışmalar […]

Şirket İktidarına Feminist Eleştiri

Kapitalizmin dijitalleşmesi ve feminizmin neoliberalleşmesi süreçleri üzerine düşünmenin araçlarını oluşturmayı amaçlayan kolektif bir tartışmanın ürünü olan bu kitap, Dünya Kadın Yürüyüşünün 5. Uluslararası eyleminin örgütlenmesi sürecinde yapılan tartışmaların da bir özetini sunuyor. Sermayenin yaşama yönelik saldırıları karşısında kolektif, örgütlü, halkçı ve antikapitalist bir feminizmin inşası iddiasını; ulusötesi şirketlerin yurtlarımızda giriştiği yıkım sürecini ifşa ederek sürdürüyor […]

FeministSchool: Dünyayı Değiştirmek İçin Politik Eğitim

Çeşitli politik öznelerin inşası ve enternasyonalist ittifaklar, kitle feminizminin politik eylemine örnek teşkil ediyor. 5 Nisan- 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında gezegenin dört bir yanından kadınlar haftada iki gün yoğun bir feminist eğitim sürecine katılmak için bir araya geldi. Daha fazla bilgi için: https://capiremov.org/en/experience/feminist-school/

Direnmek ve Dönüştürmek

Kitaplığın ilk yayını, Dünya Kadın Yürüyüşünün eylem içerisinde ve Amerika Kıtaları bağlamında başka hareketlerden kadınlarla birlikte yaptığı güncel tartışmalardan sadece bir kesit sunmaktadır. Bu tartışmalar, bazen kıtasal bazen küresel düzeyde kimi zaman hareketin kendi içinde ama çoğunlukla da diğer toplumsal hareketlerle birlikte feminist eylemin ya da eğitimin içerisinde genişleyerek ve derinleşerek sürmektedir. 2019 Kasımında Küba’nın […]

Feminist Ekonomi

“Feminist ekonomi, feminizmin gücünün bir örneğidir. Feminizm kadınları o kadar yüreklendirdi, kendi deneyimlerine ve mücadelelerinin haklılığına o kadar güven duymalarını sağladı ki Tanrı katına hücum etmeye koyuldular: Bütün disiplinler arasında toplumlarımıza hükmeden güç yapılarına en yakın olana, ekonomiye hücum. Feminist ekonominin ortaya çıktığı moment neoliberalizmin yükselişi, dünya ekonomisinin yeniden yapılandırılması ve “Refah Devletinin” tasfiyesiyle ortaya […]

capire, 6 Ocak 2021

Facebook: www.facebook.com/capiremov Instagram: www.instagram.com/capiremov Twitter: www.twitter.com/capiremov YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTS7q5yxlq7wQWp9wu2w-FQ/ Telegram: www.telegram.com/capiremov_en

3-4 Ekim Uluslararası Dijitalleşme ve Kadın Atölyesi

Dünya Kadın Yürüyüşünün 5. Uluslararası Eylem Yılı nedeniyle planladığımız uluslararası dijitalleşme ve kadın atölyesini pandemi koşullarına rağmen 3-4 Ekim 2020 tarihlerinde online yapıyoruz. Çünkü pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme süreçleri bu tartışmayı ertelenemez kılmaktadır.  “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan mal ve hizmet üretiminin bu  yeni örgütlenme biçimi; ekonomi ve emek dünyasında dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekanın […]

Meci Var Dediler Geldik

27 Eylül Pazar günü saat 16:00’da yaşamlarımızı dönüştürmek ve dünyayı değiştirmek için buluşuyoruz! Biz, Gönül Özmetin (Fındıklı Kadın Meclisi), Berrin Mollaibrahimağaoğlu (Fındıklı Gençlik Meclisi), Miriam Nobre (Brezilya-SOF), Mary Jimenez (Guatemala-Sector Mujeres), Sevil Fertinger (Fındıklı Kadın Meclisi), Av. Olayda Önal, Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonundan Av. Gülcan Kara, Av. Yağmur Kahraman ve Av. Hande Burma, Emet […]