Dünya Kadın Yürüyüşü 4. Uluslararası Eylem
8 Mart-17 Ekim 2015

4. Uluslararası Eylem Yılını küresel düzeyde krizlerin ve gayrı-nizami savaş durumunun yaşandığı bir dönemde organize ediyoruz. Ancak bu durum bizi sokaklara çıkmakta ve feminist alternatifleri her zamankinden daha güçlü dile getirmekten bizi alıkoyamaz.

Zaten kadınların her yerde sürdürdüğü direnişlerini görünür kılacak; doğanın talanını, kadınların bedenleri ve hayatları üzerinde tahakkümü, emeğin haklarının ve geçim araçlarının gasbını, her zamankinden daha fazla şiddet, militarizm ve toplumsal hareketlerin kriminalizasyonunu temel alan günümüzün bu egemen birikim modeline karşı alternatifler geliştireceğiz.

Avrupa Feminist Karavanı 6 Mart’ta Nusaybin’de Olacak ve 8 Mart’ta Diyarbakır’dan Yola Çıkacak

Dünyanın her yerinden ve Avrupa’dan feministleri, 6 Martta Nusaybin'e ve 8 Martta Diyarbakır’a Avrupa Karavanının yola çıkışına katılmaya çağırıyoruz. Avrupa Karavanı bir direniş noktasını diğeriyle birleştirerek bütün Avrupayı kat edecek ve 17 Ekim 2015 tarihinde son noktası Coimbra’ya (Portekiz) ulaşacaktır.

Program için tıklayınız.