Balkan Örgütlenme Okulu,13-17 Mayıs Kapadokya

Dünya Kadın Yürüyüşünün organize ettiği Balkan Feminist Örgütlenme Okulu’nun ilk buluşması Kapadokya’da gerçekleşti.

Balkan Feminist Örgütlenme Okulu; Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’den gelen kız kardeşlerimizin katılımıyla gerçekleşti. Balkan Feminist Örgütlenme Okulu’nun bu buluşmasında kız kardeşlerimizin farklı ülkelerde yaşadıkları deneyimler paylaşıldı.

Deneyim aktarımlarından sağlanan etkileşimle yeni örgütlenme pratikleri hakkında tartışmalar yürütüldü.

Farklı ülke deneyimleri ve örgütlenme modelleri kız kardeşlerimiz için yeni mücadele perspektifleri yaratması açısından aydınlatıcı oldu.

Feminist Örgütlenme  Okulu eğitimlerinin sürdürülmesi kararı alındı.