Filistin İçin 24 Saat Feminist Dayanışma Eylemi

Nehirden Denize Filistin Özgür Oluncaya Dek Kadınlar Yürümeye Devam Edecek!

30 Mart | 12.00-13.00

Güneşin peşinde 24 saat feminist dayanışma eylemi!

Güneş dünyanın farklı yerlerinde doğup batarken, seslerimiz de hep birlikte yükselecek ve daha iyi bir dünya için ortak taleplerimizi yankılayacak.

30 Mart 2024’te dünya çapında kadınlar 24 saatlik feminist dayanışma eylemi için güneşi takip edecekler. Gezegendeki her zaman diliminde öğle saatlerinde, Filistinli kadınlara ve insanlara desteğimizi göstermek için feminist eylemler düzenleyeceğiz. Bu saatlik geçiş Pasifik Adalarında başlayacak; Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve Avrupa’da devam ederek Amerika kıtalarında sona erecek.

Filistinli kadın ve insanların yanında durmak ve onların direnme ve özgürlük için mücadele etme hakları için yaptıkları çağrıyı güçlendirmek amacıyla 24 saat boyunca kıtaları ve zaman dilimlerini aşarak tüm gezegeni dolaşacağız. Eylemimiz, İsrail işgali ve soykırımının derhal sona erdirilmesine duyulan acil ihtiyacı vurgulayacak. Bu senkronize eylemler, birbirimize bağlılığımızın ve eylem birliğimizden doğan gücün etkili bir hatırlatıcısı niteliğindedir.

Geçen her saatle birlikte, ataerkil sistemlere meydan okuma, baskıcı yapıları ortadan kaldırma ve herkes için daha adil, daha eşitlikçi bir toplum inşa etme kararlılığımızı yineliyoruz. Birlikte, dayanışmanın ışığı ile adil ve eşit bir yarın vaadinin rehberliğinde yürüyoruz.

Bu dönüştürücü yolculuğa çıkarken, güneşi takip ederken ve umut, mücadele ve dayanışma mesajımızı dünyanın her köşesine yayarken bize katılın!