“Feminist Ekonomiyi Beraber İnşa Ediyoruz.” eğitimi 6 Haziran 2023’te, Gürcistan’da başlayacak.

Mayıs 2022’de feminist örgüt Dünya Kadınlar Yürüyüşü (DKY); Nevşehir,Kapadokya’da, Gürcistan, Sasomkheti ve Balkan ülkelerinden kadın örgütlerinin ve tarım sektöründe yer alan kadın temsilcilerin katıldığı Balkan Feminist Örgütlenme Okulu‘nu düzenledi. Bu okul, yaşamın sürdürülebilirliği ve gıda egemenliğine dayalı feminist bir ekonomi teması ortaya koymanın ilk adımıydı. Katılımcılar, ana akım kapitalist ekonomik sisteme alternatif olarak feminist bir ekonomiye duyulan ihtiyacı konuştular ve bölgedeki bu örgütlenme sürecini ilerletme kararlılıklarını dile getirdiler. Feminist ekonominin kolektif anlayışını derinleştirmek ve feminist düşünce ve pratiğin uluslararası düzeyde eklemlenmesini geliştirmek için ikinci adım olarak 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Gürcistan’da yeni bir eğitim düzenlenecek.

Bu eğitim ile feminist örgütlerin feminist alternatifler etrafında birliğinin sağlanması ve küresel temsilin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gürcistan’ın Akhaltsikhe belediyesi “Elkana” Biyolojik Çiftlikler Birliği tarafından “Tahıl Gemisi” bölgesinde düzenlenecek eğitimde kadınların tarımdaki rolüne ilişkin farklı görüşler paylaşılacak. 1994’ten beri “Elkana” Derneği, endemik buğday ve tahıl çeşitlerinin korunmasını ve nüfus arasında serbest dağılımını teşvik ederek biyo-üretim, agroekoloji ve biyoçeşitliliğin korunması için çalışmaktadır. Dünya Kadın Yürüyüşü’nün uluslararası sekreteryası şu anda Ankara’da olduğu için Türkiye’deki aktif kadın kooperatiflerinden 15 kadın çiftçi girişimci bu eğitime davet edilmiştir. Eğitimin ana konusunu tarım ekolojisi ile feminizm arasındaki ilişki ve kadınların çiftliklerdeki rolü oluşturmaktadır.