Dünya Kadın Yürüyüşü Uluslararası Komite Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Dünya Kadın Yürüyüşü’nün 5 bölgeyi temsil eden 12 kadından oluşan Uluslararası Komitesi 17-21 Ekim tarihlerinde Ankara’da Uçan Süpürge’nin ev sahipliğinde toplandı. 5. Küresel Eylem Yılı olan 2020 yılı eylem ve etkinliklerinin planlandığı toplantıda 8 Mart’ta başlayıp 17 Ekim’de sonlanacak uluslararası eylem takvimi çıktı. 8 Mart’ta eş zamanlı eylem ve etkinliklerle başlayacak 5. Uluslararası Eylem Yılı içinde 24 Nisan’da ulusötesi şirketlere karşı 24 saat feminist dayanışma eylemi, Mayıs’ın son haftasında anti-emperyalist eylem haftası, Ağustos’da Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu’nun açılışı yapılacak. Ülkelerin organize ettiği eylem ve etkinlikler alternatif dünya atlasında yer alacak. 2020 yılı eylemleri 17 Ekim’de Meksika-ABD sınırında duvara karşı uluslararası eylemle son bulacak.

YAŞAMAK İÇİN DİRENİYOR, DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN YÜRÜYORUZ!