Dipten gelen feminizm(Grassroots Feminism) ve Agroekoloji üzerine Gürcistan Atölyesi: Alternatiflerimizi tartışıyoruz

Dipten gelen feminizm(Grassroots Feminism) ve Agroekoloji üzerine Gürcistan Atölyesi: Alternatiflerimizi tartışıyoruz

6-9 Haziran tarihlerinde Dünya Kadın Yürüyüşü Uluslararası Sekreteryası’nın (IS) 5 üyesi Gürcistan’da “Birlikte Feminist Bir Ekonomi İnşa Ediyoruz” başlıklı 4 günlük bir atölye düzenledi.

Sekretarya üyeleri, Türkiye’nin dört bir yanından çeşitli kadın kooperatiflerine üye 12 kadının eşlik ettiği Ankara’dan Gürcistan’ın Akhaltsikhe kentine 12 saatlik bir otobüs yolculuğu yaptı. Toplamda Türkiye, Gürcistan, Polonya, Meksika, Kırgızistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Mısır, Moldova, İran’dan gıda üretimi, gıda egemenliği, agroekoloji ve organik tarım konularında çalışan 26 katılımcı katıldı. Tartışmalar herkesin katılabilmesi için Türkçe ve İngilizce’ye çevrildi.

Dünya Kadın Yürüyüşü, Balkan Feminist Örgütlenme Okulu’nu 13-17 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye’de, Gürcistan ve Ermenistan’ın yanı sıra Balkan ülkelerinden kadınların katılımıyla gerçekleştirdi. Yaşamın sürdürülebilirliği ve gıda egemenliğine dayalı bir feminist ekonomi önerisini ortaya koymak için atılan ilk adım olan Balkan Okulu’nun ardından tüm katılımcılar bir alternatif olarak feminist ekonominin gerekliliğini paylaştılar ve bölgedeki bu örgütlenme sürecini ilerletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler. Üç gün süren bu eğitimin devamını her yıl farklı ülkelerde düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

Feminist ekonomi hakkındaki kolektif anlayışımızı derinleştirmek ve feminist düşünce ve pratiklerin uluslararası eklemlenmesini ilerletmek için 6-9 Haziran 2023 tarihlerinde Gürcistanlı kırsal kadınların ev sahipliğinde 3 kıtadan çeşitli katılımcılarla bir çalıştay düzenledik.

Bu atölyeyi, insanların haklarına, geçim kaynaklarına, gıda hakkına ve gıda egemenliğine yönelik devam eden saldırılara karşı bir örgütlenme aracı yaratabilmek adına planladık.

Hedeflerimiz

1- Dünya Kadın Yürüyüşü’nü Doğu Avrupa, Kafkas ülkeleri, Orta Asya ve MENA başta olmak üzere yeni bölgelerde genişletmek ve güçlendirmek;

2- Dünyanın farklı bölgelerinden tabandaki feminist örgütler arasında çözümleri, zorlukları paylaşmak ve dayanışma oluşturmak;

3- Agroekoloji ve gıda egemenliği üzerine feminist pratiklerin uluslararası eklemlenmesini üretmek;

4- Feminist ve kırsal toplumsal hareketleri güçlendirmek.

Dört gün boyunca katılımcılar feminizm, gıda egemenliği, ataerkil ve kapitalist politikaların etkileri arasındaki mevcut bağlantıları keşfettiler ve tartıştılar. Feminist Ekonomi çerçevesi, taban feminizmi, agroekoloji çeşitli temel kavram ve temalarla birlikte tanıtıldı.Tohum egemenliği, toprağa erişim ve kapitalist tarım politikalarının önemi bu kavramlar temelinde tartışıldı.

Üçüncü gün, kooperatiflerin ve grupların karşılaştığı zorluklara odaklanarak alternatifleri tartıştık. 

4. gün, Akhaltsikhe kırsal bölgesinde bir tura ve yerel geleneksel evlerden birinde peynir yapım atölyesine ayrıldı.

Bu dört gün, kadınların deneyimleri hakkında hararetli tartışmalara sahne oldu, bu tartışmalar sırasında ve mistikalar aracılığıyla birbirlerinin hikayelerini dinlediler. Tarım alanında farklı düzeylerde faaliyet gösteren katılımcılar, hem farklı geçmişlere sahip kadınlarla tanışmaktan hem de daha önce deneyimledikleri ama adını bir türlü koyamadıkları çeşitli tanım ve kavramlarla temas halinde olmaktan faydalandılar.

Atölye, DKY’nin yaklaşımının deneyimlenmesi ve feminist grupların ve kooperatiflerin bu tür kavramlarla etkileşimlerine ve bütünleşmelerine tanık olmasına izin verdiği için önemli bir girişimdi.