Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu İnşa Süreci Devam Ediyor!

İkinci Seminer Şubat ayında Guatemala’da Yapıldı. Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulunun “baskı sitemleri, beden ve cinsellik” konulu ikinci semineri 22-26 Şubat 2020 tarihleri arasında  Guatemala’da yapıldı. Hem yaşadığımız dünyanın ve önerdiğimiz alternatiflerin tahlili olarak hem de öğrenme sürecinin belkemiği olarak feminist ekonomi kararlaştırıldı. Okul müfredatının merkezini feminist ekonomi oluşturacak ve diğer başlıklar bu eksen etrafında biçimlendirilecek. […]

Uluslararası Feminist Örgütlenme Okulu Hazırlıkları Sürüyor

Dünya Kadın Yürüyüşü, çevre ve yerli hareketleriyle birlikte Uluslararası Örgütlenme Okulu kuruyor. Dünya Kadın Yürüyüşü (WMW), Grassroots Global Justice (GGJ), Grassroots International (GRI) ve Yerli Çevre Ağı (IEN) 2018 yılı sonunda bir araya gelerek bir uluslararası feminist okul oluşturma sürecini başlatmıştı. İlk adım olarak bu dört hareketin aktivistlerinden ve dünyanın dört kıtasından uluslararası bir ekip […]