2020 Küresel Eylemleri çerçevesinde 3 webinar gerçekleştirildi.

Bangladeş’te çoğu kadın 1134 tekstil işçisinin hayatını kaybettiği gün olan 24 Nisan’da 24 Saat Feminist Dayanışma Eylemi nedeniyle pandamı koşullarında gerçekleştirilen webinarda ulusötesi şirketlere karşı mücadele veren kadınlar konuştuk:

https://youtu.be/MDexBqE7z2E

1 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz webinarda dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka kullanımın kadınların yaşamı ve emeği açısından doğurduğu sonuçları konuştuk: 

https://www.youtube.com/watch?v=dMDFV1cybO8

28 Mayıs’ta Ekolojik Feminizm ve Türkiyeye Yansıması konulu webinarda kadın ve doğa, feminist ekonomi, tohum özgürlüğü, agroekoloji ile kadınların kooperatif ve kent bostanı deneyimlerini konuştuk: